Difusió de l'obra

Una de les comeses més rellevants que es planteja la Fundació és preservar i difondre l’obra de Felícia Fuster; per a això organitza exposicions en l’espai de la Fundació, així com mostres itinerants i tota mena d’activitats que puguin contribuir a un millor coneixement de l’obra literària i plàstica de l’autora.

Edició de l’antologia bilingüe de poemes

L’antologia Cordage du vent, publicada per Editions Trabucaire, neix de la voluntat de la Fundació de donar accés als lectors de llengua francesa a la poesia de Felícia Fuster.

El recull és una selecció de poemes de l’autora seguint la cronologia de publicació de les seves obres, des de 1984 fins a 2001. La compilació ha estat a cura de Lluïsa Julià i Sandrine Frayssinhes Ribes, i la traducció del català al francès a càrrec de Marc Audí.

Portada llibre Cordages

Edició del catàleg

Per tal que l’obra plàstica estigui plasmada en la seva plenitud, la Fundació ha realitzat l’inventari de la seva obra i tot seguit ha posat en marxa l’edició d’un catàleg on s’hi pot contemplar la trajectòria artística des dels seus inicis, a Barcelona als anys 40 del segle passat fins la darrera de les seves obres a finals de segle XX.

El catàleg Felícia Fuster. Obra plàstica presenta l’anàlisi de diverses autores i autors, artistes i teòrics de l’art, i ha estat a cura de Nora Ancarola i Lola Donaire. S’ha imprès a Barcelona i està datat en 2008.

Edició de la poesia completa

Com a compliment d’una de les tasques primordials de la Fundació que és donar a conèixer l’obra de Felícia Fuster, calia fer un recull de la seva poesia dispersa en diversos llibres i formats per tal de donar-li una unitat i oferir-la al públic interessat, que té així l’oportunitat de visitar-la de forma completa.

El llibre Felícia Fuster. Obra poètica acull tota la poesia de l’autora, des de 1984 fins a 2001; els pròlegs i els epílegs en què s’ha publicat, així com les traduccions de la Poesia japonesa contemporània. La cura del volum ha anat a càrrec de Lluïsa Julià.