Sèries plàstiques

Objectes de decoració (1942-1959)

Expressionisme figuratiu (1958-1961)

Pintura naïf (1974-1984)

Primeres abstraccions (1971-1977)

Abstracció lírica (1977-1987)

Plurivisions, Pintura en moviment (1987-1995)

Abstracció còsmica, Gravat (1990-1996)

Abstracció còsmica, Collage Període (1994-1995)